Pomagam

Świąteczna Zbiórka Żywności w sklepach zakończyła się. Następna szansa przed Wielkanocą.


Na co dzień Banki Żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem – odbierają ze sklepów i od producentów niesprzedane, dobre jakościowo artykuły i przekazują je potrzebującym. Ratowane w ten sposób produkty to głównie owoce i warzywa, napoje, mleko, sery, pieczywo czy mięso. Podczas zbiórek żywności Banki zachęcają do kupowania brakujących produktów, z długim terminem ważności, dbając w ten sposób o zapewnienie osobom potrzebującym pełnowartościowych posiłków.

Cały rok możecie nam pomagać w codziennej misji ratowania żywności i naszej planety, każda wpłata ma znaczenie!